SPRUN s.r.o. — IČ: 284 89 314
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145335
Hana Kubelková
prokurista společnosti
SPRUN s.r.o.

mail: kubelkova@sprun.cz
tel: +420 606 388 832
SPRUN s.r.o.
Zelenohorská 506/17
181 00  Praha 8

mail: info@sprun.cz
tel: +420 606 388 832
2008-2011©SPRUN s.r.o. – správa a údržba nemovitostí – www.sprun.cz

SPRUN s.r.o. - správa a údržba nemovitostí

kontakt
služby
právní servis
reality
poradenství
správa nemovitostí