2008-2011©SPRUN s.r.o. – správa a údržba nemovitostí – www.sprun.cz
konzultace související s likvidací družstva či společnosti při ukončení činnosti
konzultace k metodice vedení účetnictví družstev, SVJ a obchodních společností
konzultace pro ekonomické vyhodnocení výběrových řízení
poradenství v odborných záležitostech statutárním zástupcům družstva a SVJ

Ekonomická oblast

kontakt
služby
právní servis
reality
poradenství
správa nemovitostí