2008-2011©SPRUN s.r.o. – správa a údržba nemovitostí – www.sprun.cz

zajištění právního poradenství, konzultační činnosti a vyhotovení právních dokumentů ve vztahu k činnosti společnosti nebo osob (např. zakládání společností, družstev, SVJ, smluvní dokumenty v oblasti nemovitostí, družstevnictví, SVJ a celého spektra občanského práva, včetně vybraných oblastí obchodního práva)
zajištění právního zastupování v řízení před soudy nebo před rozhodčími orgány
zajištění přípravy a výkonu soudního rozhodnutí soudním vykonavatelem popřípadě soudním exekutorem
zajištění zpracování prohlášení vlastníka a jeho případných změn
zajištění převodu družstevních bytů do vlastnictví členů družstva a zastupování před katastrálním úřadem
příprava, zpracování event. kontrola věcné správnosti různých smluv (např. nájemních , podnájemních, pracovních, kupních, darovacích, o převodu členských práv a povinností v družstvu, o dílo, o reklamě, atd.)
vyřizování pojistných událostí

Právní servis

kontakt
služby
právní servis
reality
poradenství
správa nemovitostí