2008-2011©SPRUN s.r.o. – správa a údržba nemovitostí – www.sprun.cz

Vážení obyvatelé městské části Prahy 8.

Městská část Prahy 8 letos pokračuje v privatizaci městských bytových domů formou prodeje do vlastnictví bytových družstev.

V této souvislosti Vám naše společnost nabízí dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti právní subjektivity bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. Z naší praxe víme, do jaké oblasti výrazně zaměřit pozornost při počátečním stanovení zásad a postupů v činnosti družstva, neboť následná náprava nedostatků
z minulosti je vždy spojena s finančními ztrátami a také ztrátou důvěry ve vedení družstva.
V této souvislosti Vám můžeme poskytnout informace a konzultace nebo přímo zajistit realizaci této zásadní změny.

Naše nabídka se týká těchto oblastí :

•  pomoc se založením bytového družstva
•  zajištění právníka, notáře, vyhotovení základních dokumentů např. stanov , zápisů a listin pro zapsání do     obchodního rejstříku a zajištění dalších souvisejících úkonů
•  organizační zajištění včetně řízení schůze profesionálním předsedajícím a vyhotovení příslušných dokladů     právně nezpochybnitelných
•  informace ohledně dalších služeb souvisejících s převzetím majetku od MČ Prahy 8, týkajícího se Vašeho     domu, do vlastnictví družstva a s následnou správou dané nemovitosti podle potřeb a možností mandanta
•  možnost financování úvěru pro bytová družstva
•  zprostředkování prodeje, pronájmu nebo převodu Vaší nemovitosti

 

Další informace Vám rádi poskytneme telefonicky, prostřednictvím mailu nebo při osobní návštěvě.

Privatizace bytových domů

kontakt
služby
právní servis
reality
poradenství
správa nemovitostí