vedení nájemníků ⁄ vlastníků bytů a nebytových prostorů
vedení evidenčních listů a jejich aktualizace dle potřeby
předpis, výběr, evidence a kontrola veškerých úhrad souvisejících s užíváním bytových i nebytových jednotek
vedení přehledu neplatičů, upomínání , příprava podkladů pro podání návrhu na zahájení soudního řízení
event. platební rozkazy
roční vyúčtování záloh za služby poskytované s užíváním bytových i nebytových jednotek a dalších úhrad dle specifikace zařazení objednatele
roční vyúčtování výnosů a nákladů na správu domu
vypořádání přeplatků a nedoplatků vzniklých z ročního vyúčtování
vedení technické evidence domů, bytů, nebytových prostor, atd.

Předpisy a evidence plateb

kontakt
služby
právní servis
reality
poradenství
2008-2011©SPRUN s.r.o. – správa a údržba nemovitostí – www.sprun.cz
správa nemovitostí